een vaarplan maken met behulp van een zeekaart
Gidsen

Hoe maak je een vaarplan met behulp van een zeekaart? Een beginnershandleiding

Dit artikel zal u voorzien van een nuttige stap-voor-stap gids om u te helpen bij het opstellen van een passageplan, maar voordat we beginnen laten we u beter begrijpen wat het passageplan is, waarom het belangrijk is en waar u rekening mee moet houden.

Wat is passageplanning?

Passageplanning is het proces om een veilige reis van de ene locatie naar de andere te maken. Het is een belangrijk aspect van de navigatie dat essentieel is voor de veiligheid en het plezier van de bemanning, de passagiers en het schip zelf.

Het doel van passageplanning is de beste route te bepalen, rekening houdend met verschillende factoren zoals het weer, de toestand van de zee, het verkeer en andere navigatiegevaren.

Wat is doorgangsplanning

Waarom is passageplanning belangrijk?

Veiligheid

Een goed vaarplan helpt de veiligheid van uw schip, bemanning en passagiers te garanderen. Als het plan correct wordt uitgevoerd, houdt het rekening met potentiële gevaren en schetst het strategieën om die risico's te beperken.

Efficiëntie - vermindering van kosten en besparing van tijd

Een vaarplan helpt uw reis te optimaliseren door de meest efficiënte route te bepalen, rekening houdend met factoren zoals brandstofverbruik, navigatiegevaar en weersomstandigheden. Door de afgelegde afstand te minimaliseren en de snelheid van het schip te optimaliseren, kan passageplanning helpen om kosten en tijd te besparen.

Naleving van de verordening

Een goed doordacht passageplan is vereist door internationale en nationale regelgeving, zoals het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee(SOLAS), dat voorschrijft dat schepen voor elke reis een plan moeten hebben. Naleving van deze voorschriften helpt ervoor te zorgen dat het schip en de bemanning werken volgens vastgestelde normen en richtlijnen.

Ervoor zorgen dat u voorbereid bent op een noodgeval

Uw plan moet noodplannen bevatten voor mogelijke noodsituaties, zoals defecte apparatuur, medische noodgevallen of slechte weersomstandigheden. Door op deze scenario's te anticiperen en passende reactieplannen te ontwikkelen, kan de bemanning beter voorbereid zijn op onverwachte situaties.

Passage planningsinstrumenten

Navigatiekaarten en weersomstandigheden

De weersvoorspelling op zee is van vitaal belang bij het plannen van een overtocht op zee, omdat ze de veiligheid en doeltreffendheid van een reis sterk kan beïnvloeden.

Wind, golven, stroming en zichtbaarheid kunnen de snelheid, stabiliteit en manoeuvreerbaarheid van een schip beïnvloeden, evenals het comfort en de veiligheid van de bemanning en de passagiers.

Alvorens te vertrekken moeten zeelieden de laatste weersvoorspellingen en weerberichten raadplegen om de verwachte omstandigheden op hun route te bepalen. Ze moeten zich ook bewust zijn van mogelijke gevaren, zoals stormen, zware zeeën of gebieden met verminderd zicht, en hun route dienovereenkomstig plannen om deze gevaren te vermijden.

Als secundaire controle kunt u ook apps gebruiken zoals savvy navvy 's ECMWF Mix weersverwachting om de voorspelde weersverwachtingen te controleren.

Veiligheidsoverwegingen en noodprocedures

Dit zijn cruciale onderdelen waarmee u rekening moet houden bij het opstellen van uw doorgangsplan, omdat u altijd rekening moet houden met noodmaatregelen voor het geval iets niet volgens plan verloopt.

Hier zijn enkele factoren om te overwegen:

 1. Identificeer potentiële gevaren en risico's langs uw geplande route, waaronder weersomstandigheden, navigatiegevaren en andere potentiële gevaren.
 2. Stel een veiligheidscontrolelijst op met zaken als zwemvesten, noodvlammen en eerstehulpmiddelen.
 3. Zorg ervoor dat uw vaartuig is uitgerust met passende veiligheidsuitrusting, zoals reddingsvlotten, reddingsboeien en brandbestrijdingsmiddelen.
 4. Ontwikkel een noodplan met procedures om te reageren op verschillende soorten noodsituaties, zoals brand, overstroming of man overboord.
 5. Zorg ervoor dat alle bemanningsleden opgeleid zijn en vertrouwd zijn met het noodplan en hun rol en verantwoordelijkheden in een noodsituatie kennen.
 6. Houd tijdens uw reis de weers- en zeeomstandigheden in de gaten en pas indien nodig uw route of snelheid aan om gevaarlijke omstandigheden te vermijden.
 7. Stel communicatieprocedures op met de autoriteiten aan wal en andere vaartuigen in het gebied, en zorg ervoor dat u over passende communicatiemiddelen beschikt, zoals VHF-radio of satelliettelefoon.
 8. Plan voor onvoorziene omstandigheden zoals het uitvallen van apparatuur of medische noodgevallen, en zorg ervoor dat u over de juiste voorraden en procedures beschikt om op deze situaties te reageren.
 9. Houd een duidelijk en actueel logboek bij van de positie, koers, snelheid en andere relevante informatie van uw vaartuig.
zeekaart passage planning

Een stapsgewijze gids voor passageplanning

1. Bekijk de zeekaart

Bestudeer de kaart om de details van de waterwegen te begrijpen, inclusief diepten, gevaren, getijden/stromingen en navigatiehulpmiddelen. Kijk naar de beoogde route en overweeg eventuele alternatieven in geval van weersveranderingen of andere factoren waardoor u een back-up plan moet hebben.

2. Bepaal de snelheid en de koers van het schip

Bereken de geschatte aankomsttijd (ETA) en de beste koers. Bepaal de snelheid van het schip en houd rekening met het effect van getijden en stromingen op de ETA en de koers.

If you plot your route in the savvy navvy boating app you will generate an automatic ETA which you can share with family and friends. In addition, you can use the departure schedule feature to see the effect on your ETA depending on the time you slip lines. 

3. Identificeren van potentiële gevaren

Let op mogelijke gevaren langs de route, zoals ondiep water, riffen, rotsen, wrakken, veerboten en andere obstakels. Markeer deze op de kaart, zodat u niet vergeet op uw hoede te zijn.

4. Plan de doorgang

Plan de passage met behulp van waypoints en bepaal de afstanden tussen elk waypoint. Bereken de richting en de afstand tussen de huidige positie van het schip en het volgende tussenpunt.

5. Markeer het passageplan op de kaart

Schets met potlood of watervaste stift de geplande doorvaart op de zeekaart. Vermeld de snelheid van het schip, de koers, de ETA en alle andere belangrijke informatie.

6. Herziening en herziening van het plan

Bekijk het plan en breng eventueel wijzigingen aan voordat u vertrekt. Houd rekening met het weer, het getij of andere factoren die van invloed kunnen zijn op de geplande route. 

7. Communiceer uw plannen 

Zorg ervoor dat iemand aan wal, de bemanning en eventuele relevante autoriteiten op de hoogte zijn van uw geplande reis. Zorg ervoor dat iedereen aan boord het plan, eventuele back-up plannen en hun rol bij de uitvoering ervan begrijpt.

planning bootpassage

Voltooiing van uw reisplan

Dit houdt in dat u uw plan moet herzien en verfijnen om ervoor te zorgen dat het veilig, efficiënt en volledig is. Hier volgen enkele nuttige stappen:

 1. Herzie uw plan om er zeker van te zijn dat het alle belangrijke elementen bevat, waaronder routekeuze, planning van waypoints, veiligheidsoverwegingen en noodprocedures.
 2. Controleer of u alle noodzakelijke kaarten, pilotenboeken en andere navigatiehulpmiddelen hebt die u nodig hebt.
 3. Controleer de weersvoorspellingen en routediensten om er zeker van te zijn dat u over actuele informatie beschikt over de toestand van de zee, stromingen en weerpatronen langs uw geplande route.
 4. Werk uw logboek of kaartplotter bij met de coördinaten van uw waypoints en andere relevante informatie, zoals veilige waterdiepten en gebieden die u moet vermijden.
 5. Controleer of uw vaartuig goed is uitgerust en of alle veiligheidsuitrusting in orde is. Als u zich afvraagt welke veiligheidsuitrusting nodig is voor een boot, bekijk dan dit artikel op de blog savvy navvy .
 6. Neem uw noodplan door met uw bemanning om ervoor te zorgen dat iedereen bekend is met zijn rol en verantwoordelijkheden in een noodsituatie.
 7. Houd een veiligheidsbriefing met uw bemanning om de veiligheidsprocedures door te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van mogelijke gevaren en risico's.
 8. Stel een vertrektijd vast op basis van de weers- en zeecondities en zorg ervoor dat alle bemanningsleden op de hoogte zijn van het plan en voorbereid zijn op de reis.
 9. Controleer voortdurend de positie, snelheid en koers van uw schip langs uw geplande route en pas indien nodig aan om een veilige en efficiënte doorvaart te garanderen.
planning veilige doorgang

Planning van een veilige doorgang - de samenvatting 

‍Het opstellen vaneen vaarplan met behulp van een zeekaart is essentieel voor een veilige navigatie op zee. Het is een kritisch aspect van de navigatie waarbij zorgvuldig rekening moet worden gehouden met een groot aantal factoren. Een goed uitgewerkt passageplan kan bijdragen tot een veilige, efficiënte en kosteneffectieve reis, terwijl ook de risico's voor schip en bemanning tot een minimum worden beperkt.

savvy navvy, de vaar-app die alle essentiële maritieme informatie samenbrengt op één plaats. Met wereldwijde kaarten, wind- en weersvoorspellingen, getijdengrafieken, GPS tracking, automatische weerrouting, en jachthaven- en ankerplaatsinformatie. Het is als Google Maps voor boten.

Geïnspireerd om het water op te gaan? Start vandaag nog uw gratis proefperiode.