Mededelingen aan derden, auteursrechtinformatie en erkenningen.

Wij verkrijgen weer- en kaartgegevens van vele bronnen, zodat u dat niet hoeft te doen. Belangrijke informatie over licenties, auteursrechten en wettelijke bepalingen wordt hier vermeld.

Britse, Nederlandse, Belgische, Kroatische, IJslandse en Spaanse hydrografische bureaus

De getoonde afbeeldingen zijn gedeeltelijk afgeleid van materiaal dat met hun toestemming is verkregen van de Nederlandse, Belgische en Britse Hydrografische Diensten, het Hrvatski Hidrografski Institut, Republiek Kroatië, de IJslandse Kustwacht, Hydrografische Dienst en het Instituto Hidrografico de la Marina (IHM), Spanje, dat van Her Majesty's Stationery Office en alle andere in deze sectie vermelde organisaties.

NIET TE GEBRUIKEN VOOR PRIMAIRE NAVIGATIE

WAARSCHUWING: Dit product is een secundair navigatiehulpmiddel en is geen vervanging voor goedgekeurde overheidskaarten als primair navigatiehulpmiddel.

Het Britse hydrografische bureau (UKHO), Nederland (NLHO), Vlaamse Hydrografie (VH), Hrvatski Hidrografski Institut (HHI), IJslandse kustwacht, hydrografische afdeling (ICG-HD), Instituto Hidrografico de la Marina (IHM) en hun licentiegevers geven geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot dit product. De UKHO, NLHO, VH, HHI, IGC-HD en IHM en hun licentiegevers hebben de informatie in dit product niet geverifieerd of de kwaliteit ervan gewaarborgd.

© British Crown Copyright, 2018.

© Nederlandse Hydrografische Dienst, 2018.

© Vlaamse Hydrografie, 2018.

© Hrvatski Hidrografski Institut, 2019. Alle rechten voorbehouden.

© IJslandse kustwacht, hydrografische dienst, 2020

© Instituto Hidrografico de la Marina, 2019. Alle rechten voorbehouden.

Australië

COPYRIGHT 

Bepaalde hydrografische informatie in dit product is © Commonwealth of Australia; en wordt gebruikt onder licentie met toestemming van The Australian Hydrographic Office. Alle rechten voorbehouden.

Afgezien van het gebruik dat krachtens de licentie aan de licentiehouder is toegestaan, mag de informatie niet worden gewijzigd of geëxploiteerd door middel van reverse engineering van formaten en encryptie of geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, vertaald of teruggebracht tot enig elektronisch medium of machinaal leesbare vorm.

WAARSCHUWING

Het Australische hydrografische bureau controleert de informatie in dit product niet en het Gemenebest Australië aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van het kopiëren van zijn materiaal of voor wijzigingen die eventueel zijn aangebracht in de informatie die het heeft verstrekt.

Voorts garandeert het Gemenebest Australië niet dat dit product voldoet aan enige regelgeving als een geschikt product voor navigatie of dat het de meest recente beschikbare hydrografische informatie bevat.

Canada

Dit product is geproduceerd door Savvy Navvy Ltd. op basis van gegevens van de Canadian Hydrographic Service ("CHS"), volgens alle minimumnormen/richtlijnen die door CHS kunnen zijn vastgesteld, overeenkomstig CHS Digital Value-Added Reseller Agreement nr. 2019-1016-1260-S.

De opname van gegevens afkomstig van CHS in dit product mag niet worden opgevat als

een goedkeuring van dit product door CHS inhoudt.

Dit product voldoet niet aan de vereisten van de Charts and Nautical Publications Regulations, 1995 onder de Canada Shipping Act, 2001. Kaarten en publicaties uitgegeven door of op gezag van de CHS moeten worden gebruikt om aan de eisen van die voorschriften te voldoen.

Frankrijk

Aucun service hydrographique officiel n'a vérifié les informations contenues dans ce document et ne peut être tenu responsable de la fidélité de leur reproduction ou de toute modification ultérieure. La possession de ce produit dérivé n'exonère pas de l'obligation d'utiliser les documents nautiques appropriés prévus par les règlements nationaux ou internationaux.

Ce produit intègre des données © Shom - 2019 - reproduites avec l'autorisation n° 51/2018.

Finland

© Fins Agentschap voor vervoer en communicatie, Licentienr. 09763/00.04.01.10/2020

WAARSCHUWING: Geen enkel nationaal hydrografisch bureau heeft de informatie in dit product geverifieerd en geen enkel nationaal hydrografisch bureau aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de reproductie of van de wijzigingen die daarna worden aangebracht.

Er wordt geen garantie gegeven dat dit product voldoet aan de nationale of internationale voorschriften betreffende het gebruik van geschikte producten voor navigatie.

Griekenland

De informatie in dit product is overgenomen uit de Griekse ENC's met toestemming van de Hydrografische Dienst van de Helleense Marine (Licentie nr. 859.1/10/10/10759/S.759/22-03-2019). 

WAARSCHUWING: De Helleense hydrografische dienst van de marine heeft de informatie in dit product niet geverifieerd en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de reproductie of de wijzigingen die daarna zijn aangebracht. De Helleense hydrografische dienst van de marine garandeert niet dat dit product voldoet aan nationale of internationale voorschriften betreffende het gebruik van de juiste producten voor navigatie.

Duitsland

Unter Verwendung von Datenmaterial des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hergestellt [Lizenz Nr.: 0800Z11-1117/067].

WAARSCHUWING: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat die in diesem Produkt enthaltenen Angaben nicht geprüft und haftet nicht für ihre Richtigkeit oder die Richtigkeit späterer Datenänderungen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) garandeert niet, dat dit produkt nationale of internationale Vorschriften voor de navigatorische Eignung solcher Produkte erfüllt.

Vervaardigd met gebruikmaking van gegevens verstrekt door het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, federaal maritiem en hydrografisch agentschap van Duitsland) [licentienr. 0800Z11-1117/067].

WAARSCHUWING: Het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) heeft de informatie in dit product niet geverifieerd en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de juistheid ervan, of voor de juistheid van later bijgewerkte gegevens. Het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) garandeert niet dat dit product voldoet aan nationale of internationale eisen met betrekking tot de geschiktheid van dergelijke producten voor navigatie.

Italië/Italië

OPMERKING: deze elektronische kaarten bevatten gegevens die zijn afgeleid van officiële, auteursrechtelijk beschermde overheidskaarten door het Istituto Idrografico della Marina, Italia, dat de geëxtraheerde gegevens niet heeft geverifieerd. Officiële papieren kaarten en navigatie-informatie moeten worden geraadpleegd voor de volledige details, om de veiligheid van de navigatie te waarborgen.

Nieuw Zeeland

Dit werk is gebaseerd op/maakt gebruik van gegevens van LINZ die door Land Information New Zealand (LINZ) zijn vrijgegeven voor hergebruik onder de Creative Commons Attribution 4.0 International licentie.

DEZE GEGEVENS VERVANGEN GEEN ZEEKAARTEN EN MOGEN NIET VOOR NAVIGATIE WORDEN GEBRUIKT.

Noorwegen

WAARSCHUWING: Geen enkel nationaal hydrografisch bureau heeft de informatie in dit product geverifieerd en geen enkel bureau aanvaardt aansprakelijkheid voor de juistheid van de reproductie of van de wijzigingen die daarna zijn aangebracht. Geen enkel nationaal hydrografisch bureau garandeert dat dit product voldoet aan nationale of internationale voorschriften betreffende het gebruik van de juiste producten voor navigatie.

De kaartinformatie in dit product is gereproduceerd met toestemming van de Noorse Hydrografische Dienst, licentie nr. NO 06122019/1.

© Kartverket/ © Noorse Mapping Autoriteit.

Zweden

Acknowledgement ©Swedish Maritime Administration 20-01352".

Waarschuwing

Geen enkel nationaal hydrografisch bureau heeft de informatie in dit product geverifieerd en geen enkel nationaal hydrografisch bureau aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de reproductie of van de wijzigingen die daarna worden aangebracht.

Er wordt geen garantie gegeven dat dit product voldoet aan de nationale of internationale voorschriften betreffende het gebruik van geschikte producten voor navigatie.

USA: National Oceanic and Atmospheric Administration

savvy navvy maakt gebruik van gegevens die afkomstig zijn van de National Oceanic and Atmospheric Administration van het U.S. Department of Commerce (NOAA). De voorwaarden met betrekking tot deze gegevens zijn hier te vinden.

Verenigde Staten: National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)

Bronvermelding: savvy navvy bevat gegevens uit openbare kaarten van de NGA van de VS.

Open Streetmap

Bevat informatie van Open Streetmap, die hier beschikbaar wordt gesteld onder de Open Database License (ODbL), die hier kan worden gevonden.

Worldtides

Getijdengegevens opgehaald van www.worldtides.info. Copyright © 2014-2020 Brainware LLC.

Vergunning voor gebruik van individuele ruimtelijke coördinaten door een eindgebruiker.

ER WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN OVER DE JUISTHEID VAN DEZE GETIJDENGEGEVENS.

U mag deze gegevens niet gebruiken als iemand of iets schade zou kunnen ondervinden van het gebruik ervan (bv. voor navigatiedoeleinden).

Getijdengegevens zijn afkomstig uit diverse bronnen en vallen geheel of gedeeltelijk onder diverse auteursrechten. Voor details zie: http://www.worldtides.info/copyright

Geoscience Australia
Sommige gegevens die hier zijn opgenomen, vallen onder het auteursrecht van Geoscience Australia en zijn ondergelicentieerd onder de internationale Creative Commons Licence v4.0.

Gegevens over zeegras

© Natural England © Environment Agency. Bevat Ordnance Survey-gegevens © Crown copyright and database right 2022 Bevat gegevens van © Joint Nature Conservation Committee © North Eastern Inshore Fisheries & Conservation Authority 2017 © Yorkshire Wildlife Trust © Cornwall County Council © Harwich Haven Authority. De MAGiC-versie bevat ook gegevens die niet zijn opgenomen in het downloadbestand van © Hampshire and Isle of Wight Wildlife.