Wat is GPS - Varen en boot app GPS
Gidsen

Wat is GPS?

Waar staat GPS voor?

Hoe werkt GPS?

Wie heeft GPS uitgevonden?

Waar wordt GPS voor gebruikt?

GPS is een van de vele GNSS die gegevens verschaffen voor plaatsbepaling, navigatie en tijdmeting. Het wordt geëxploiteerd door de Space Force van de VS, maar is overal ter wereld beschikbaar.

GPS is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat gebruikers wereldwijd plaatsbepalings-, navigatie- en tijdsbepalingsdiensten biedt. GPS kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder navigatie, landmeting en tijdsynchronisatie. Het is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om de precieze locatie van een apparaat op of boven het aardoppervlak te bepalen. GPS is een van de eerste plaatsbepalingssystemen per satelliet, waardoor het essentieel is geworden voor werkzaamheden die wereldwijd worden uitgevoerd, zoals GPS op zee, landmetingen, defensie, autonome voertuigen en landbouw.

Waar staat GPS voor?

GPS staat voor Global Positioning System. Het is een constellatie van satellieten die in een baan om de aarde draaien, zodat ze kunnen worden gebruikt om een locatie op het aardoppervlak te bepalen. De term GPS kan ook worden gebruikt om het plaatsbepalingssysteem zelf te beschrijven, zoals de ingebouwde GPS van uw telefoon die kan worden gebruikt voor GPS-locatiebepaling in de savvy navvy vaar-app.

Hoe werkt GPS?

GPS-ontvangers berekenen hun positie door de tijd te meten die een signaal van vier of meer satellieten nodig heeft om hen te bereiken. De tijdvertraging wordt gebruikt om de afstand tot elke satelliet te berekenen. De ontvanger gebruikt deze informatie vervolgens om zijn positie te trianguleren. GPS-ontvangers kunnen ook worden gebruikt om tijd en snelheid te berekenen.

Door Paulsava

Net als de infrastructuur van andere GNSS-constellaties bevat GPS drie hoofdelementen. Dit zijn de:

  1. Ruimte element
  2. Bedieningselement
  3. Gebruikerselement

Het ruimtesegment omvat meer dan dertig satellieten die tweemaal per dag in een baan om de aarde draaien en radiosignalen uitzenden naar controle- en monitoringstations op aarde en naar gebruikers via satellietpositiebepaling. Deze satellieten zenden precieze tijdsignalen uit waarmee GPS-ontvangers hun locatie kunnen berekenen. GPS-ontvangers gebruiken signalen van satellieten om hun locatie te berekenen. De ontvangers kunnen hun locatie tot op enkele meters nauwkeurig berekenen, waardoor GPS een handig hulpmiddel voor navigatie is.

Het controlesegment maakt gebruik van hoofd- en reservecontrolestations die ervoor moeten zorgen dat de GPS-satellieten in goede conditie zijn, correct in een baan om de aarde draaien en nauwkeurige klokken behouden. Deze stations zijn naar verluidt van cruciaal belang voor de nauwkeurigheid van GPS-metingen wereldwijd.

Het gebruikerssegment omvat iedereen die voor metingen afhankelijk is van een GPS-satelliet.

Wie heeft GPS uitgevonden?

Het Global Positioning System is in 1973 uitgevonden door het Amerikaanse ministerie van Defensie, een afdeling van de Amerikaanse strijdkrachten. Hoewel het door de V.S. is opgezet, is GPS over de hele wereld beschikbaar.

Waar wordt GPS voor gebruikt?

GPS wordt meestal gebruikt voor navigatie en tracking in een groot aantal toepassingen, bijvoorbeeld autonome voertuigen gebruiken GPS om op de juiste baan te blijven, UAV's gebruiken het om een bepaalde positie te behouden, landmeters hebben GPS nodig om enquêtes uit te voeren, landbouwers volgen het planten van gewassen, wandelaars gebruiken een GPS-tracker om ervoor te zorgen dat ze zich aan een route houden en niet verdwalen en zeelieden gebruiken GPS voor boten om hun exacte coördinaten te bepalen terwijl ze op zee zijn.

GPS-ontvangers kunnen worden gemonteerd op voertuigen, boten, vliegtuigen, handheld apparaten en zelfs horloges. GPS kan ook worden ingebouwd als een van de vele plaatsbepalingssystemen, bijvoorbeeld op Offshore Support Vessels, is het vaak vereist dat het schip voor de veiligheid tot 3 onafhankelijke plaatsbepalingssystemen heeft, waarvan GPS er een is.

savvy navvy - boot gps app


savvy navvy, de vaar-app die alle essentiële maritieme informatie samenbrengt op één plaats. Met wereldwijde kaarten, wind- en weersvoorspellingen, getijdengrafieken, GPS tracking, automatische weerrouting, en jachthaven- en ankerplaatsinformatie. Het is als Google Maps voor boten.

Geïnspireerd om het water op te gaan? Start vandaag nog uw gratis proefperiode.