Gids met symbolen voor zeekaarten
Gidsen

De ultieme gids voor symbolen op zeekaarten: Boot met gemak

Leren omgaan met een boot betekent ook leren hoe je zeekaarten moet lezen en gebruiken. Tegenwoordig bieden apps zoals savvy navvy digitale oplossingen om onmiddellijk uw positie te controleren, elektronische kaartgegevens en weersvoorspellingen te bekijken en zelfs routes uit te zetten. Het blijft echter belangrijk om kaarten volledig te begrijpen en ze met vertrouwen te lezen, zodat u uw digitale en traditionele navigatieplannen met elkaar kunt vergelijken. 

Nautische kaarten bevatten een schat aan informatie, waaronder de diepte van de kaart, belangrijke oriëntatiepunten en symbolen voor navigatiehulp. Begrip van deze symbolen is cruciaal voor een veilige navigatie.

In deze gids bekijken we enkele van de meest voorkomende zeekaartsymbolen en wat ze betekenen.

 1. Dieptes: Diepte-informatie is een van de belangrijkste kenmerken van een zeekaart, omdat deze u helpt ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de onderkant van uw romp/kiel en eventuele obstakels rond of onder u. Diepte-informatie wordt meestal weergegeven door contourlijnen die de diepte van het water op een specifieke locatie aangeven. De contourlijnen zijn meestal gemarkeerd met getallen die de diepte in voet weergeven. Naast de contourlijnen kunnen er symbolen zijn die ondiepe gebieden aangeven, zoals rotsen of klippen.
 2. Navigatiehulpmiddelen: Navigatiehulpmiddelen zijn markeringen die zeelieden helpen veilig te navigeren. Ze worden meestal weergegeven door symbolen die hun type en locatie aangeven. Een vuurtoren kan bijvoorbeeld worden weergegeven met een symbool dat lijkt op een toren met een licht erop. Boeiensymbolen kunnen het type boei en de kleur ervan aangeven. Binnen savvy navvy kunt u ook de naam van de boei zien en de volgorde waarin het licht knippert. 
 3. Hindernissen: Hindernissen zijn gevaren waar zeelieden op moeten letten. Voorbeelden van obstructies zijn rotsen, klippen, wrakken en andere obstructies die vermeden moeten worden. Obstructies worden meestal weergegeven door symbolen die hun locatie en type aangeven. Een rots kan bijvoorbeeld worden weergegeven met een symbool dat lijkt op een klein eiland, terwijl een wrak kan worden weergegeven met een symbool dat lijkt op een scheepswrak.
 4. Ankerplaatsen: Ankerplaatsen zijn gebieden waar zeelieden veilig voor anker kunnen gaan. Ze worden meestal weergegeven door ankerachtige symbolen die veilige ankerplaatsen of no-anchor zones aangeven. Ankerplaatsen kunnen ook gemarkeerd zijn met diepte-informatie, zodat zeelieden kunnen bepalen of het water diep genoeg is om hun schip te ankeren.
 5. Kanalen: Kanalen zijn routes die zeelieden kunnen volgen om veilig naar een bepaalde jachthaven, ankerplaats of doorgang te varen. Ze worden weergegeven door symbolen die hun locatie en breedte aangeven. Kanaalsymbolen kunnen ook de stroomrichting aangeven en eventuele gevaren waarop zeelieden moeten letten, alsmede de aanbevolen route om het water binnen te gaan.
 6. Oriëntatiepunten: Oriëntatiepunten zijn elementen op het land die als navigatiehulpmiddel kunnen worden gebruikt. Ze worden meestal voorgesteld door symbolen die hun locatie en type aangeven. Een kerk bijvoorbeeld kan worden voorgesteld door een symbool dat eruitziet als een klein gebouw met een kruis erop.
 7. Visgebieden: Visgebieden zijn gebieden waar commerciële en recreatieve visserij is toegestaan. Zij worden vaak aangeduid met symbolen die de plaats aangeven en het soort visserij dat is toegestaan.
 8. Militaire zones: Militaire zones zijn gebieden waar militaire activiteiten plaatsvinden. Zij worden gewoonlijk aangeduid met symbolen die de plaats en het soort militaire activiteit aangeven.
symbolen van zeekaarten lezen

Hoe lees je zeekaartsymbolen?

Zeekaartsymbolen staan voor verschillende kenmerken en navigatiegevaren op een zeekaart. 

Hier volgen enkele tips voor het lezen van zeekaartsymbolen:

 1. Begrijp de kleurcodering: Nautische kaarten gebruiken een systeem van kleuren om de waterdiepte aan te geven. Blauw geeft diep water aan, terwijl groen, geel en bruin geleidelijk ondiepere wateren aangeven.
 2. Ken het verschil tussen land- en waterelementen: Landkenmerken worden meestal bruin weergegeven, waterkenmerken blauw of groen. Veel voorkomende landkenmerken zijn kustlijnen, bergen en gebouwen, terwijl veel voorkomende waterkenmerken boeien, kanalen, wrakken en scholen zijn.
 3. Identificeer navigatiegevaren: Symbolen voor navigatiegevaren zoals rotsen, wrakken en obstakels onder water zijn meestal zwart of rood gekleurd. Let op deze symbolen, want ze wijzen op potentiële gevaren voor de navigatie.
 4. Kijk naar aanvullende informatie: kaarten bevatten vaak aanvullende informatie zoals dieptepeilingen, getijden en stromingen, en navigatiehulpmiddelen zoals boeien en vuurtorens. Let op deze details voor een veilige navigatie.
 5. Raadpleeg de legenda: De legenda of sleutel op een zeekaart bevat belangrijke informatie over de gebruikte symbolen. Neem de tijd om vertrouwd te raken met de symbolen en hun betekenis voordat u de kaart gebruikt.
 6. Overweeg het gebruik van elektronische kaartsystemen: Elektronische kaartsystemen, zoals die op moderne GPS-apparaten of apps zoals savvy navvy bootnavigatie-app, kunnen het proces van het lezen van zeekaarten vereenvoudigen door meer gedetailleerde informatie te verstrekken en u in staat te stellen naar behoefte in en uit te zoomen. Het is echter belangrijk dat u altijd een papieren reservekaart bij u heeft, voor het geval de elektronica uitvalt.

Inzicht in zeekaartsymbolen

Zeekaartsymbolen zijn grafische voorstellingen van kenmerken en gevaren in een mariene omgeving. Hier volgen enkele veel voorkomende zeekaartsymbolen en hun betekenis:

 1. Dieptepeilingen: Deze worden weergegeven door een reeks getallen langs een contourlijn en geven de diepte van het water op dat punt aan. 
 2. Vuurtorens en bakens: Deze symbolen worden gebruikt om locaties te markeren waar de navigatie bijzonder gevaarlijk is. Ze worden vaak afgebeeld als een toren met een licht erop.
 3. Rotsen, klippen en obstakels: Deze symbolen geven potentiële gevaren voor de scheepvaart aan en worden vaak weergegeven door een cirkel of een andere vorm met een punt in het midden.
 4. Wrakken: Deze symbolen geven de locatie van gezonken schepen aan, en worden vaak weergegeven als een "X" of andere kenmerkende vormen.
 5. Kanalen: Deze symbolen geven de locatie en diepte van bevaarbare kanalen aan. Ze worden vaak weergegeven als lijnen met aan weerszijden dieptepeilingen.
 6. Ankersymbolen: geven locaties aan waar schepen veilig kunnen ankeren. Ze worden vaak weergegeven als een ankerpictogram.
 7. Boeien: Deze symbolen geven de locatie en het type van navigatieboeien aan, die kunnen worden gebruikt om vaargeulen, gevaren en andere kenmerken te markeren. Hun kleur en vorm geven aan om welk type boei het gaat en het is een goed idee om ook hun verlichtingsvolgorde op te zoeken, omdat dit u helpt bij het navigeren in het donker.

Er zijn natuurlijk nog veel meer symbolen te ontdekken dan de hierboven genoemde. Om veilig en efficiënt te kunnen navigeren is het belangrijk dat zeelieden de symbolen op zeekaarten kunnen begrijpen en interpreteren. De Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) heeft standaardsymbolen en afkortingen voor zeekaarten vastgesteld om te zorgen voor consistentie en duidelijkheid in het gebruik ervan.

Navigatiesymbolen en afkortingen

Navigatiesymbolen en afkortingen

Symbolen voor de scheepvaart worden vaak afgekort zodat ze beknopt op kaarten kunnen worden gebruikt om belangrijke informatie over navigatiegevaren, navigatiehulpmiddelen en andere kenmerken van de waterweg mee te delen. Hier volgen enkele veelvoorkomende voorbeelden:

 • Lat: Breedtegraad
 • Lang: Lengtegraad
 • CHTS: Grafieken
 • DR: Dead Reckoning
 • Hdg: Koers
 • Vadems: Dieptemeting
 • M: Magnetisch
 • Waar: Ware richting
 • ANCH: Anchorage
 • ATON: Navigatiehulpmiddelen
 • Brg: Lager
 • CH: Kerk
 • CRAN: Kraan
 • DNG: Gevaar
 • Vissen
 • HW: Hoog water
 • LW: Laag water
 • RACON: Radarbaken
 • SHL: Shoal
 • SNDG: Sounding
 • SP: Seinpaal
 • WDSP: Windsock

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele symbolen en afkortingen die in de zeevaart worden gebruikt. Voor een veilige navigatie is het belangrijk dat zeelieden deze symbolen en afkortingen goed kennen.

Veiligheidssymbolen

Nautische veiligheidssymbolen zijn grafische voorstellingen die worden gebruikt op zeekaarten, kaarten en publicaties om informatie over gevaren, navigatiehulpmiddelen en andere belangrijke informatie over maritieme veiligheid over te brengen. Enkele veel voorkomende nautische veiligheidssymbolen zijn:

 1. Ankersymbool: Een cirkel met een anker erin geeft de locatie van een veilige verankering aan.
 2. Boeiensymbool: geeft de plaats aan van een drijvend werktuig dat wordt gebruikt als navigatiehulpmiddel of om gevaren te markeren.
 3. Symbool voor rotsen of scholen: Een symbool dat eruit ziet als een groep rotsen of een driehoek met een punt in het midden wordt gebruikt om de locatie aan te geven van rotsen of klippen die een gevaar vormen voor schepen.
 4. Wrak symbool: Een symbool dat lijkt op een gezonken schip of een doorgestoken anker geeft de locatie van een gezonken schip aan.
 5. Symbool voor veilig water: Een symbool dat eruitziet als een diamant met horizontale strepen geeft de plaats aan van veilig water, dat vrij is van obstructies en navigatiegevaar.
 6. Symbool voor beperkt water: Een symbool dat eruitziet als een diamant met verticale strepen geeft de locatie van beperkt water aan.
 7. Dieptecontoursymbool: Een symbool dat eruitziet als een reeks concentrische cirkels geeft de diepte van het water in een bepaald gebied aan.
 8. Markeringssymbool: Een symbool dat eruitziet als een klein gebouw of een toren geeft de locatie aan van een prominent oriëntatiepunt dat kan worden gebruikt voor navigatie.
 9. Kompasroos symbool: Een symbool dat lijkt op een ster met richtingspijlen die de oriëntatie van de kaart en de richting van het ware noorden aangeeft.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele nautische veiligheidssymbolen die in de zeevaart worden gebruikt. Het is belangrijk dat zeelieden deze symbolen kennen en gebruiken om veilig door kustwateren en binnenwateren te navigeren.

het gebruik van zeekaarten

Gebruik van zeekaarten

Hier volgen enkele tips voor het gebruik van zeekaarten:

 1. Begrijp de symbolen: Zorg ervoor dat u begrijpt wat elk symbool op de kaart betekent voordat u op reis gaat.
 2. Gebruik een kompasroos: Nautische kaarten bevatten een kompasroos die wordt gebruikt om de oriëntatie van de kardinale richtingen aan te geven. 
 3. Afstanden berekenen: kaarten bevatten afstandsschalen waarmee u de afstanden tussen twee punten kunt berekenen. Houd er echter rekening mee dat deze afstanden worden gemeten in zeemijlen, die iets langer zijn dan gewone mijlen.
 4. Let op informatie over getijden en stromingen: kaarten geven vaak informatie over getijden en stromingen, die zeer nuttig kan zijn om uw route te plannen en gevaarlijke omstandigheden te vermijden.
 5. Controleer op updates: zorg ervoor dat uw kaarten regelmatig worden bijgewerkt om veranderingen in de omgeving weer te geven, zoals veranderingen in de waterdiepte of de locatie van navigatiehulpmiddelen. Controleer of er updates zijn voordat u aan uw reis begint, zodat u over de meest actuele informatie beschikt. Elektronische kaarten, zoals savvy navvy , doen dit vaak automatisch.
 6. Gebruik een kaartplotter: Veel moderne boten zijn uitgerust met kaartplotters, die GPS-technologie gebruiken om de locatie van uw boot in real-time op een zeekaart weer te geven. De meeste schippers gebruiken ook navigatie-apps zoals savvy navvy om hun live GPS-locatie te bekijken. Dit kan zeer nuttig zijn bij het navigeren in onbekende wateren.
 7. Oefen veilige navigatietechnieken: Gebruik altijd een combinatie van hulpmiddelen en technieken om veilig te navigeren, waaronder zeekaarten, GPS en visuele waarnemingen. Vertrouw nooit alleen op één navigatiemethode.

Symboolverschillen op de zeekaart

Nautische kaarten gebruiken verschillende symbolen om verschillende kenmerken en navigatiegevaren weer te geven. Hier volgen enkele voorbeelden van symboolverschillen die u kunt tegenkomen:

 1. Diepten: Diepten worden weergegeven door verschillende kleuren en contourlijnen. Op sommige kaarten worden diepere wateren weergegeven met blauwe kleuren, terwijl ondiepe wateren worden weergegeven met lichtere kleuren zoals groen of wit. Op andere kaarten wordt de diepte weergegeven door contourlijnen die de vorm van de zeebodem weergeven.
 2. Rotsen en riffen: Rotsen en riffen worden afgebeeld met verschillende symbolen, afhankelijk van hun aard en locatie. Sommige kaarten gebruiken verschillende kleuren om hun aanwezigheid aan te geven, terwijl andere een symbool gebruiken dat lijkt op een stip of een ster.
 3. Vuurtorens: Vuurtorens worden afgebeeld met verschillende symbolen, afhankelijk van hun type en functie. Zo wordt een vuurtoren die continu licht uitstraalt afgebeeld met een ononderbroken driehoek, terwijl een vuurtoren die een knipperend licht uitstraalt kan worden afgebeeld met een driehoek met een onderbroken lijn.
 4. Boeien: worden afgebeeld met verschillende symbolen afhankelijk van hun kleur en vorm. 
 5. Wrakken en obstructies: Wrakken en obstructies worden afgebeeld met verschillende symbolen, afhankelijk van hun locatie en hun aard. Sommige kaarten gebruiken een symbool dat lijkt op een kruis om hun aanwezigheid aan te geven, terwijl andere een symbool gebruiken dat lijkt op een wrak.

Het is belangrijk om de legenda van een zeekaart te raadplegen om de specifieke symbolen op die kaart te begrijpen.

De samenvatting

Kortom, het begrijpen van zeekaartsymbolen is van cruciaal belang voor een veilige navigatie. Door vertrouwd te raken met deze symbolen kunt u gemakkelijk door de wateren navigeren en gevaren vermijden. Raadpleeg altijd de zeekaart en wees voorzichtig bij het varen in onbekende wateren. Het is ook een goed idee om een combinatie van digitale en papieren kaarten te gebruiken, zodat u over meer dan één informatiebron beschikt. 

Andere nuttige websites voor meer informatie:

Ben je klaar om te gaan zeilen? Ontdek hoe je een koers uitzet om te sturen op een zeekaart. Lees savvy navvy blog voor meer informatie! 

Type hier het bijschrift van de afbeelding (optioneel)

savvy navvy, de vaar-app die alle essentiële maritieme informatie samenbrengt op één plaats. Met wereldwijde kaarten, wind- en weersvoorspellingen, getijdengrafieken, GPS tracking, automatische weerrouting, en jachthaven- en ankerplaatsinformatie. Het is als Google Maps voor boten.

Geïnspireerd om het water op te gaan? Start vandaag nog uw gratis proefperiode.